PROBLÉMOVÁ STUDNA

Zdroj vody je na útulku nepostradatelný, proto řešíme, jak s touto věcí naložit. Na pozemku se nachází studna, kopaná, ze sedmdesátých let minulého století. Při informacích ohledně kvality vody nám bylo sděleno, že voda je pouze užitková. Studna se nechala vyčistit, udělala se čerpací zkouška, zda je zde vůbec dostatek vody a udělaly se nové rozbory.

Tyto rozbory dopadly katastrofálně a pro možnost získat z této studny pitnou vodu by bylo zapotřebí několik velmi drahých filtrů a mnoho úprav, které dle první cenové kalkulace vycházejí na 80.000,- Kč. Nejlevnější varianta úpavy vody byla kalkulována na 65.000,- Kč.

Začali jsme tedy řešit, jaké máme další možnosti. Další možnotí je nová, vrtaná studna na jiném místě. Bohužel vzhledem k uskladňování hnojiv v minulosti v horní části pozemku (dle informací příslušného lesníka) je velká pravděpodobnost, že i v nové studni bude voda problémová a budou muset být využity filtry.

Prozatím jsme se tedy rozhodli, že natáhneme přívod vody do budovy a voda bude používána k splachování WC. Do doby, než se sejde dostatek financí, nebo ideální řešení, máme v plánu využívat pro psy nachytanou deštovou vodu.