Příjmová místnost

Příjmová místnost je vlastně kancelář, kde je prováděna veškerá admnistrativní činnost.

 

Příjmová místnost v našem projektu

Příjmová místnost je plánována jako taková multifunkční místnost - kancelář, kde bude probíhat vešekerá administrativa, místnost, kde si můžeme popovídat se zájemci o osvojení psa a kde také můžeme následně podepsat "adopční" smlouvy, a také jako služebna, kde bude možnost posedět, až se nám z horlivé práce bude kouřit až za ušima.

Tato místnost je jako jediná vytápěna kamny a navazuje na ní i sociální zařízení.

Příjmová místnost krok za krokem

I. Fáze

V první fázi jsme museli vyklidit veškerý starý a plesnivý nábytek, který zde byl ponechán. Odstraňovaly se i dvě vrstvy zkrabaceného, potrhaného a nevyhovujícího linolea, sundávali jsme i stoleté závěsy, vymetali pavučiny a omlátili kus omítky v rohu místnosti, která byla kvůli vlhkosti ve špatném stavu.

II. Fáze

V této fázi jsme se vrhli na drobnější, avšak viditelné práce - oprava kouřovodu a kamen, oprava zdí a prasklin.V neposlední řadě bylo nutné připravit i vodu a odpady pro budoucí kuchyňku.

III. Fáze

V této fázi se dozdily nová okna, která nám dodavatel pouze nainstaloval. Dobetonovaly se i vnitřní parapety, které byly kvůli výměně oken poškozeny. Byly zde zavedeny i vodovodní trubky a odpad pro budoucí dřez.

IV. Fáze

V této fázi jsme museli kompletně oškrábat stěny - původně zde bylo několik vrstev malby a bohužel na stěně nedrželo nic. Tato fáze byla časově velmi náročná, zabrala cca 10 dní.

V. Fáze

V této fázi nás čekalo kompletní vyštukování celé místnosti. Že nám tato část zabere více jak týden by nás nenapadlo, ale už je konečně hotovo.

VI. Fáze

V této fázi se chystáme vymalovat všechny opravené stěny. Nakonec si vymalování místnosti vzali na starost dobrovolníci a místnost už je připravená k finálnějším pracím.

VII. Fáze

Byla dokončena instalace světel, vypínačů, zásuvek.

VIII. Fáze (probíhá)

Dokončovací práce - instalace kuchyňky, nábytku a finální úklid.