Venkovní prostory

Venkovní prostory jsou pro psy ta nejdůležitější část - zde budou stát venkovní kotce a plocha bude vyčleněna i pro oddělené výběhy, kde se budou moci psi vyžít.

Venkovní prostory v našem projektu

Plánujeme vybudování dvou řad kotců - jedna podél provozní budovy, druhá podél plotu, kolmo k řadě první. Celkovou kapacitu kotců plánujeme na 15-20 psů. Je pravda, že do prostoru by se vešlo více kotců a kapacita by se tím zvýšila, nicméně počítáme s menší kapacitou z důvodu, aby zůstalo více prostoru pro výběhy, kde budou moci psi běhat samotní či společně s dalšími psy, pokud se snesou. Z bezpečnostních a prostorových důvodů neplánujeme pobyt psů "v jedné smečce". Společně s jinými psy ale do kontaktu přijdou.

Venkovní prostory krok za krokem

Fáze I.

V první fázi jsme museli kompletně vyčistit pozemek od plevelu, dorůstajícího až dvoumetrové výšky.

Fáze II.

Pro další možný pohyb a manipulaci se stroji bylo nutné strhnout provizorní přístřešky, které tehdy sloužily pro hospodářská zvířata. Bohužel jsme museli odstranit i vzrostlý porost na hlavním výběhu s kotci. V této fázi "přišla o život" i jedna stará jabloň a jedno nehodnotné, rychle rostoucí křoví.

Fáze III.

Byla stržena velká dřevěná bouda v těsné blízkosti současného plotu - o tento prostor bude zvětšen hlavní výběh, který se bude oplocovat.

Fáze IV.

Proběhlo srovnání pozemku pro možnost vybetonování prostoru pod kotci. Postupně se pracuje na dorovnání i zbylého terénu.

Fáze V.

Podařilo se stržení nevyhovujícího starého plotu a nyní se pracuje na oplocení celého horního výběhu novým, pevným a vyšším plotem se zábranou proti podhrabání.

Fáze VI. (připravuje se)

Smontování kotců na předem připravenou plochu.

Fáze VII.

Vybudování dělící zdi z materiálu, který je na pozemku k dispozici. Tato zeď slouží nejen k "recyklaci" velkého množství přebytečného materiálu, ale také jako zeď, díky které se nám sníží nároky na terénní úpravy a odvoz zeminy. V neposlední řadě je to hezký estetický prvek :)

Fáze VIII. (odsunuto)

Zastřešení prostoru mezi kotci a provozní budovou.

Fáze IX. (připravuje se)

Dokončovací práce - položení dlaždic mezi kotce a na přístupové cesty. Sázení rostlin,...