Odborná způsobilost

Odborně způsobilý by měl být kdokoli, kdo vykonává útulkovou činnost, bez rozdílu je-li za to placen, či je tato činnost vykonávána zájmově.

Ten, kdo odchytává zvířata a pečuje o ně v útulcích (a to byť jen "zájmově") musí být k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona 1f)  odborně způsobilý.
Odborně způsobilá osoba je ta, která absolvuje kurz na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a na základě absolvování tohoto kurzu dostane osvědčení o způsobilosti. Kopie tohoto osvědčení se následně zasílá s žádostí o povolení k výkonu činnosti na krajskou veterinární správu.

  • Kurzy jsou vypsány ZDE.
  • Získané osvědčení vypadá TAKTO.
  • Povolení k výkonu činnosti vypadá TAKTO. (naše osvědčení obsahuje staré údaje i přes hlášení nových skutečností - důležité je stejné IČ organizace)

Samozřejmě i další odbornost (např. studovaný veterinární technik,...) či zkušenosti s chovem psů jsou jedním velkým plusem. V provozu útulku se vždy najde něco, co vás překvapí, i když si myslíte, že už vás nic překvapit nemůže.

V celém provozu jsou důležité i další zkušenosti či orientace v administrativě, PR, marketingu, fundraisingu, právních záležitostech spojených s provozem útulku, trochu v účetnictví a mnohé další...