Podpořili nás materiálně

Zde se snažíme uvést všechny, kteří nás podpořili darováním materiálu, zapůjčením nářadí, poskytnutím bezplatné služby, atd. Děkujeme mnohokrát a moc si této pomoci vážíme!

 

Kuba a Boženka Ježkovi - zapůjčení auta pro přepravu osob a potřebného materiálu

firma Versura s.r.o. - zapůjčení bagru k odhrabání rýhy pro odizolování provozní budovy

Monre Design - dodání venkovního a vnitřního osvětlení

Webnode.cz - poskytnutí neomezené služby v ceně 4999 Kč zdarma pro tento web.

Adéla Jasanská a Pepa Juška - darování ytongu na vyzdění boxů v karanténě vč. lepidla, zámková dlažba před karanténu

Lucie Pokorová - zařizováky do umývárny, WC a ošetřovny

Vegan vital time - 2x štuk

zaměstnanci firmy DHL - 2x hasící přístroj, skříňky do ošetřovny, a hromada dalších neméně důležitých věcí :)

zaměstnanci J&T - barva na vymalování místnosti a zakrývací folie

Monre Design - rozvaděč + komponenty