Budova provozovny

Nedá se svítit, ale budova je gró. Bez té by nebylo ani karantény, ani ošetřovny, ani ničeho jiného. Je tedy potřeba budovu udržet v dobré kondici.

Budova v našem projektu

V našem projektu se nepočítá s přístavbou, či rozšiřováním vnitřních prostor. Jsou však věci, kterým se nevyhneme - je zde řeč především o výměně rozbitých a špatně izolujících oken (ta budou nahrazena plastovými) a zateplení, které jdou ruku v ruce s tím, aby se snížily náklady na vytápění a aby i v nevytápěných místnostech měli psi příjemněji. S vytápěním souvisí i kompletní revize komínů a vzhledem ke stáří budovy i revize elektřiny. Dále počítáme s drobnými opravami a zazděním některých děr, opravou okapu a do vzdálenější budoucnosti i s novou střechou - ta zatím slouží, bude potřeba jen menších zásahů. Nezbytné je i odhrabání zeminy, která naléhá na zadní straně na budovu nad izolaci a tudíž dochází k vlhnutí vnitřních prostor.

Budova krok za krokem

Fáze I.

V této fázi začínáme se strháním porostu, aby bylo možné v dalších krocích dojít k uvolnění zdí pro zateplení a také k uvolnění prostoru kolem celé budovy, kvůli budoucímu odizolování kačírkem. Ač nám srdce puká při likvidaci vinné révy a nádherného vzrostlého břečtanu, které popínají budovu až ke střeše, není možné se tomu vyhnout.

Fáze II.

V této fázi jsme se jali opravy komínu - bez nutné opravy komínu, kouřovodu a vyklizení půdy, vč. odsekání 5 cm kolem celého komínu, bychom bohužel nedostali revizi, kterou k finálnímu schválení veterinární správou potřebujeme. Náklady na opravu komínu naštěstí nebyly velké - použili jsme stávající cihly, pouze se očistily od zbytků původní malty a znovu se použily. Náklady byly vlastně jen na novou maltu a nový kouřovod.

Fáze III.

Ve třetí fázi bylo nutné odhrnutou zeminu cca 40 cm od zdi a cca 30 cm do hloubky kolem celé budovy - za ta léta se sem naplavila zemina, případně bylo po obvodu budovy naskládáno mnoho věcí (no spíše odpadu), byly špatně svedené okapy přímo ke zdi domu, atd. Tudíž docházelo k celému vlhnutí vnitřních prostor. Úprava vnitřních prostor nebyla tedy možná do doby, než se zabrání dalšímu vlhnutí. Ač se to nezdá, práce šílená - proto jsme neskutečně vděční panu Adamovi a firmě Versura s.r.o., kteří nezištně a ve volném čase pomohli s vybagrováním rýhy po obvodu (a vybagrováním zabetonovaných sloupků od bývalé brány).

Fáze IV. (rozpracované kvůli aktuální nepřístupnosti části okapu)

Ve čtvrté fázi jsme dělali méně náročnou práci - čistily a natíraly se okapy.

Fáze V.

Obsypali jsme celý obvod budovy kačírkem dle instrukcí zkušených stavařů, aby nedocházelo k vlhnutí prostor provozní budovy. Chybí pouze kus, kde musí být vyměněna trubka, která svádí pod zemí vodu z okapů mimo budovu. "Zaposilovali jsme" si tedy se sedmi a půl tunami kačírku...

Fáze VI.

Tento počin jsme zahrnuli k celkové budově, jelikož zmiňovat to u každé místnosti zvlášť by bylo zbytečné. Takže - tadááá - máme natřená futra na čistoskvoucí bílou barvu. Nutno podotknout, že nám ty místnosti pěkně prokoukly!

Fáze VII.

Byla provedena výměna stávajících nevyhovujících oken. Prozatím jsou okna připevněna, ještě nás čeká jejich dozdění a finální úprava - tuto část si děláme již sami.

Fáze VIII.

Všechny venkovní dveře byly vyměněny za nové (původní byly rozbité, nešly zavírat a nebylo by možné je využít). Nad dveřmi byly sundány luxfery, které by kazily izolační schopnost nových dveří a oken a toto místo bylo dozděno.

Fáze IX.

Všude jsou hotové kompletně nové rozvody elektřiny. Finální zprovoznění bude moci být provedeno po dodělání (naštukování) vnitřních prostor) a venkovní osvětlení viz. fáze XI.

Fáze X.

V této fázi jsme dodělali komplet venkovní zateplení. Chybí pouze fasáda, která v tuhle chvíli musí počkat.

Fáze XI.

V této fázi byla dodělána elektrika a zprovozněno veškeré vnitřní i venkovní osvětlení. Za dodání rozvaděče a jističů za sponzroskou cenu děkujeme firmě MONRE design.

Fáze XII. (v nedohlednu)

Bohužel budeme nuceni časem opravit (spíše tedy udělat komplet znova) celou střechu. S touto investicí jsme nepočítali a je mimo naše momentální finanční možnosti. Během zimy se totiž ukázalo, co jsme nikdo netušili - že střecha začne praskat a začne téct do budovy.

Fáze XIII. (rozpracováno)

Omítnutí budovy a finální natření.