Výběr vhodného místa

Najít ideální místo pro provoz útulku je občas skoro až utopie. V článku o podmínkách zřízení útulku je v čl. 4 dle metodického návodu SVS uvedeno toto:

Čl. 4 Zásady pro umístění objektu

1. Pro stavbu útulků je vhodné komunikací přístupné klidné místo, většinou je doporučováno využít pozemků mimo souvislou zástavbu. Předpokládá se vybavení dostatečným zdrojem nezávadné napájecí vody (např. v létě spotřeba 2 – 5 litrů pro psa; 0,3 – 0,5 litru pro kočku) a zdrojem elektrické energie. Nedoporučují se místa v oblastech intenzivní chemizace, místa u frekventovaných silnic a tratí, silně svažité a větrné pozemky, mrazové kotliny apod. Chovatelsky i hygienicky nevhodné je zřizování útulků v uzavřených dvorcích s nedostatečnou výměnou
vzduchu a nedostatkem světla.
2. Objekty útulku se doporučuje vybudovat tak, aby byla dodržena doporučená hygienická ochranná pásma – vzdálenost od objektů zdravotnických zařízení s lůžkovou kapacitou nejméně 500 metrů, – vzdálenost od dalších objektů uvedených v odstavci 2. nejméně 100 metrů, – vzdálenost od veřejných vodních zdrojů a otevřených toků nejméně 100 metrů.
3. Objekty útulku musí být oploceny tak, aby se zabránilo přístupu jiných druhů zvířat a úniku zvířat z útulku. K tomu se doporučuje plot z pletiva, z plechových nebo prefabrikátových desek zabetonovaný nebo zakopaný do země (zabránit zvířatům v podhrabání). Pletivový plot se doporučuje nahoře opatřit plechovým pásem minimálně 40 cm vysokým, který brání přelézání zvířat, zejména koček. Doporučená výše plotu je kolem 180 cm. Od obytných budov a komunikací
je vhodné oddělit prostory pásmem přirozené zeleně, nejlépe výsadbou keřů a stromů v šíři 3m.

Všeobecný poznatek:
Nezakládejte útulek tam, kde je v blízkosti obytná zástavba. Jestli máte pocit, že boj s úřady při zřízení útulku je to nejhorší, tak není. Nejhorší je čelit naštvaným sousedům, co na vás nenechají nitku suchou. Ovšem, ruku na srdce, jaké procento naší populace by chtělo bydlet v blízkém sousedství útulku?

Svažitý terén taky není z hlediska praktičnosti ideální - špatně se na něm staví kotce, při velkých deštích se navaluje hlína a voda. Svažitý terén je jen pro fajnšmekry, kteří mají zřízení útulku jako velkou výzvu.