Finanční podpora

Jsou věci, které jsme si nevymysleli, ale bez nich útulek nemůže fungovat tak, jak by správně měl - dle úřadů. Faktem je, že všechny povinnosti a doporučení mají svá opodstatnění, a když jsme se nad tím horem dolem zamysleli, tak ač je prvotní investice bohužel kapánek větší, tak do budoucna se ušetří na opravách, předělávkách a hlavně to důležité - sníží se riziko onemocnění a ublížení si pro zvířata, která budou dočasnými obyvateli útulku.

Tyto větší náklady se snažíme kompenzovat tím, že maximum práce při rekonstrukci děláme vlastníma rukama a s pomocí dobrých rukou dobrovolníků.

Jak tedy lze pomoci?

Pro tento projekt byl zřízen variabilní symbol ke sbírce povolené magistrátem hl.m. Prahy (dle sídla organizace k datu zřizování) a finanční dary se shromažďují na transparentním sbírkovém účtu.

č.ú: 2500279836/2010

v.s.: 333

Využít lze i speciálně zřízený eurový účet: 2600661821/2010

Lze pomoci i sdílením letáků ke sbírce k tomuto projektu: